Klasicismus

2.pol. 17. - 18. stol.
 • = vynikájící, vzorný
 • vzniká ve Francii za vlády Ludvíka XIV, navazuje na antiku a souvisí s racionalistickou filosofií René Descarta - Pochybuji-li, tedy myslím => Myslím, tedy jsem
 • tato filosofie upřednostňuje rozum a střídmost a říká, že pravda je měřítkem krásy
 • literatura se dělí:
  • Vysoké - vypovídají o životě vyšších vrstvech - ódy, eposy a tragédie
  • Nízké - vypovídají o neurozených osobách a prostém lidu, náměti ze současnosti - komedie, frašky, bajky a satiry
 • Drama dodržuje jednotu tří podle Aristotela - čas, místo a děj

Architektura:
 • vzniká zahradnická architektura
 • vzniká tzv. francouzský park - upravený a stříhaný
  • Kroměříž - květná zahrada
 • anglický park - keře a stromy nejsou upravovány a rostou volně
 • budovy s obdélníkovým půdorysem - s hlavním a zadním průčelím a často vyvrženec společnosti (loupežník, vrah, kat, cikán)

Sochařství:
 • vrací se k chladné kráse antických soch
 • Antonio Canova - Amor a Psyché, Perseus

Malířství:
 • historické náměty
 • J.L.David - "Přísaha Horacia", "Smrt Maraka"
 • portréty a krajinomalby

Literatura:
 • převažují žánry, ve kterých složka rozumová převyšuje složku emocionální
  • Poezie - báseň didaktická a popisná
  • Próza - moralistní vyprávění, esej úvaha
  • Drama - veršované tragédie

Seznam Států:


Období


Stát


Statistika návštěv