Realismus


2. pol. 19. stol.
 • vzniká později než romantismus, ale po té se vyvíjí společně
 • z lat. slova realis = věčný, skutečný
 • na jeho vznik a rozvoj měl vliv rozvoj přírodních a technických věd a také filozofie
 • zdůraz�uje rozum a víru ve spolehlivost věd

Znaky:
 • podává pravdivý obraz skutečnosti bez příkras - idealizace
 • základní látka, kterou zpracovává byl současný život současného člověka, své země a své doby
 • pozornost věnuje typickému jednotlivci, který má vlastnosti shodně s větší skupinou lidí a jehož charakter se vyvíjí - typizace
 • kritizuje nedostatky ve společnosti a odtud nese název kritický realismus
 • jeho metodou je vědecká analýza společnosti
 • objevují se nové výrazové prostředky - hovorová řeč, nářečí, archaismy
 • souvisí s ním determinismus: -člověk je určen vnějšími podmínkami (dědičností, výchovou a společností)
 • literární hrdina se promě�uje a vyvíjí
 • hl. hrdina je někdy nahrazen společností a je pevně začleněn do svého prostředí
 • prostředí je jak městské tak vesnické
 • využívá popis i charakteristiku
 • Román
  • je psán jako kronika společnosti
  • autor je vypravěčem
  • zachycuje i věci dříve nevhodné
  • zaměření politické, fantastické,dobrodružné, psychologické, humoristické i romány v dopisech

Témata:
 • vztah k rodině
 • vliv peněz
 • tragédiemi jsou postihování obyčejní lidé

Malířství:
 • Francie
  • Gustave Courbet
   • malíř - zobrazoval na svých obrazech krajinu a lidi v ní
  • Honoré Daumer
   • sochař a malíř
   • tvořil plastické figurky
   • proslavil se obrazem "Masky"
 • Rusko
  • Ilja Jefimovič Repin
   • "Burlaci na Volze"
   • maloval portréty (např. Tolstého)
 • Česko
  • Karel Purkyně
   • "Kovář Jech"

Hudba:
 • Itálie
  • G. Verdi
  • G. Puccini

Naturalismus


 • krajní směr realismu
 • vznikl ve Francii v 60. – 80. letech 19. stol.
 • natura = příroda
 • snažil se v próze postihovat přírodní a společenské zákonitosti, kterým je podroben život člověka a společnosti
 • snažil se zachytit s pozorovatelskou nestranností věrný obraz života se všemi podrobnostmi
 • člověk je omezen svou biologickou podstatou a je zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnostiObdobí


Kapitola


Statistika návštěv