Národní obrození

(70. léta 18. století - 50. léta 19. století)

 • čeština do této doby potlačována, germanizace českého lidu
 • úsilí o obnovení češtiny
 • NO je snaha širokých lidových vrstev o hospodářské, kulturní a jazykové osamostatnění

Podmínky vzniku NO:
 • feudalismus přežívá z posledních sil
 • velký vliv osvícenství
 • reformy Marie Terezie a Josefa II.
  • Marie Terezie – povinná školní docházka (1774)
  • Josef II – zrušení nevolnictví, toleranční patent (1781)
 • vznik české buržoazie

Dva směry NO :
 1. Vědecký
  • rozvoj vědy, převážně latinsky a německy
 2. Lidový
  • literatura pro široké lidové vrstvy
  • převážně česky
  • cílem bylo národní uvědomování

Periodizace NO:


Období


Kapitola


Statistika návštěv