Osvícenství

18. stol.
  • vzniká v Anglii (později Francie)
  • nová politická ideologie, která vyhovovala měšťanstvu = osvícenství
  • k moci se dostávají občané
  • racionalismus (kult rozumu)
  • víra v neustálý pokrok
  • optimismus a zkušenost
  • osvícenství volá po zrovnoprávnění všech občanů
  • kritika vůči církvi
  • knihovny pro veřejnost - galerie, muzea a vědecké sbírky

Seznam Států:


Období


Stát


Statistika návštěv