Baroko

(17. - 18. stol.)

- z německého slova barok či z francouzského baroque (=nepravidelný)
- portugalsky baroco (= perla s kazem)
 • v Evropě doba válek (1618-1648 - třicetiletá válka)
 • doba plná nejistot
 • rostla autorita katolické církve
 • projevuje se absolutní moc panovníka

Znaky:
 • zdůrazňuje city člověka
 • nedůvěra v rozum
 • hl. hrdina se odklání od přírody a zaměřuje se na vniřní život
 • typická naturalistická konkrétnost = přehnané představy o posmrtném životě
 • nadsázka záporných jevů (např. pekelných hrůz)
 • klade důraz na lidskou bezmocnost
 • zásada kontrastu:
  • bůh x ďábel
  • dobro x zlo
  • chudoba x chrámy

Architektura:
 • od renesance se liší oblostí a bohatostí tvaru
 • využívá optických iluzí
 • pomocí freskové výzdoby
 • vše se vlní a působí dojmem pohybu
 • křivky, kopule, oblouky
 • mohutnost
 • akustika
 • morové sloupy
 • bohatá vnitřní výzdoba
  • obrazy ve zlatých rámech
  • přemíra ozdob
 • Olomouc:
  • morový sloup
  • kašny
  • kostel sv. Michala
  • kostel panny Marie Sněžné
  • bazilika Minor na Svatém kopečku
 • Praha:
  • chrám sv. Mikuláše
  • Waldštejnský palác
  • Černínský palác
 • Kroměříž:
  • zámek

Sochařství:
 • ztvárněny v dramatickém pohybu
 • křečovitost, vnitřní napětí
 • Mikuláš Braun
  • - sochy neřestí a ctností

Malířství:
 • kontrast světla a stínu
 • světlo a pastelové tóny
 • Petr Paul Rubens
  • - vlámský malíř
  • - vynikající portrétista
  • "Venuše před zrcadlem"
  • "Klanění tří králů"
 • Rembrandt van Rijn (1606-1669)
  • - holandský malíř
  • "Noční hlídka"
  • "Diana"
  • - vlastní autoportréty
 • Karel Škréta
  • - Čech, portrétista
 • Petr Brandl
  • - Čech
  • - oltáře

Hudba:
 • Johann Sebastian Bach
 • George Fridrich Händel
 • Josef Mysliveček
  • - chrámové skladby
 • J.J.Ryba

Literatura:
 • hlavně legendy, eposy, traktáty a duch. písně

Kapitoly:


Období


Kapitola


Statistika návštěv