Evropské baroko


Itálie

Torquato Tasso (1544-1595)

"Osvobozený Jeruzalém"
  • - nábožensko-hrdinská epopej
  • - tématem je křížová výprava a obléhání a dobytí Jeruzaléma křesťanským vosjkem

Anglie

John Milton (1608-1674)

"Ztracený ráj"
  • - náboženská epopej o Adamovi a Evě a o jejich prvotním hříchu
  • - autor zde klade důraz na svobodu lidského rozhodování proti zásahům osudu

Španělsko

Calderon de la Barca (1600-1681)

  • - zpracovává výjevy všedního života v náboženských dramatech
  • - řeší rozpor povinnosti a citu, lásky a odplaty
"Nejstvůrnější žárlivost"
  • - manžel zabíjí svou ženu, aby nemohla patřit nikomu jinému
"Soudce zalamejský"
  • - kapitán královského vojska svedl dceru venkovského rychtáře a odmítá se s ní oženit a otec ve funkci odsuzuje vojáka k trestu smrti a i král nakonec tento zákrok schvaluje

Německo

Hans Christoffel von Grimmelshausen (1621-1676)

"Dobrodružná Simplicius Simplicissimus"
  • - román s pikarestními prvky
  • - líčí se zde hrůzy 30-tileté války očima prosťáčka


Období


Kapitola


Statistika návštěv