Preromantismus

2.pol. 18. stol.
 • klade důraz na cit, požaduje tvůrčí svobodu
 • XXXXXXXXXXX

Francie

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
 • svým dílem a svými myšlenkami ovlivnil evropskou kulturu téměř na 100 let
 • vycházel z předpokladu, že lidská povaha je dobrá, není-li zkažená civilizací
 • požadoval návrat k přírodě
 • své myšlenky zpracoval v pedagogickém románu "Emil čili o výchově"

"Emil čili o výchově"
 • - román o přirozeném rozvoji člověka, kritizuje soudobou výchovu a podává návrh nové výchovy člověka
 • - říká, že jen příroda zachová člověka v jeho svobodném a přirozeném stavu
 • - sleduje zde výchovu a vývoj dítěte od jeho narození až po dospělost

Německo

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)
 • básník, prozaik, dramatik, filozof
 • vystudoval práva, působil jako právník, pak se stal státním úředníkem a ministrem
 • hodně cestoval a to mělo vliv na rozvoj jeho osobnosti a díla, velice často pobýval v Karlových Varech

"Utrpení mladého Werthera"
 • - román psaný v dopisech a formou deníkových záznamů
 • - příběh mladíka, který své citové problémy řeší sebevraždou

"Faust"
 • - 2-dílná veršovaná tragédie
 • - vychází ze staré pověsti o doktoru Faustovi, který zaprodal svou duši ďáblu a na oplátku na něm požadoval, aby mu splnil vše, oč požádal. Faust je postaven mezi dobro a zlo a hledá cestu k cíli i přes utrpení nakonec dosáhl všeho, oč usiloval a měl proto propadnout peklu a zachrání ho ušlechtilý záměr pomáhat lidem, v němž nachází pravý smysl lidského života

"Balady"
 • - v této sbírce projevuje obdiv k lidové slovesnosti
 • - (Král duchů, Rybář, Hledač pokladů)

Friedrich Schiller (1752-1805)
 • dramatik a lyrik

"Óda na radost"
 • - lyrická báseň, použil ji Beethoven pro svou symfonii

"Loupežníci"
 • - vrcholné dílo období bouře a vzdoru
 • - popisuje zde konflikt dvou bratří, kdy prvorozený syn XXXX byl XXXX snoubenku a dědictví, touží se pomstít a stane se vůdcem loupežníků a chce odčinit křivdu, která se mu stala

"XXXXXX"
 • - drama
 • - působilo zde lit. hnutí Sturm und Drang (bouře a vzdor) - bojovalo proti společenské nespravedlnosti, útlaku a nesvoboděObdobí


Statistika návštěv