Francie


Charles Louis Montesquier(1689-1755)
 • filozofická práce - "Duch zákonů"
 • - vysvětluje zde vznik zákonů a státních zařízení z přirozených příčin
 • satirický román - "Perské listy"
 • - kritizuje společenské poměry ve Francii

Fracois Voltaire(1694-1778)
 • nejvýznamnější představitel osvícenství
 • Voltaire - pseudonym
 • filozof, historik, dramatik, básník a publicista
 • měl radikální názory - zavřen v bastile
 • vytvořil žanr filozofická povídka
 • - ostře politicky zaměřená
 • - útočil na lidskou hloupost a zaostalost

"Candide neboli optimismus"
Denis Diderot(1713-1784)
 • román v dopisech "Jeptiška" - autobiografie dívky, která je nucena vstoupit do kláštera

"Jakub fatalista"
 • dialog sluhy s pánem o otázkách spol. morálky

"Velká encyklopedie"
 • naučný slovník, soubor znalostí ze současné dobyObdobí


Stát


Statistika návštěv