1. Fáze OBRANNÁ (1770-1801)


 • tzv. generace Josefa Dobrovského
 • nositelé myšlenek byli vědci
 • obrozenci se soustředili na vědecké zkoumání minulosti a přítomnosti národa a to jeho jazyka a literatury
 • heslo: „Vlastenec mluví česky“
 • důležitou roli hraje divadlo

1. Jazykověda


 • snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti
 • vyrovnání se s kulturou jiných evropských zemí
 • převaha literatury naukového charakteru
 • vliv latiny na rozkvět spis. češtiny
 • obrovský význam knihtisku

Josef Dobrovský (1753-1829)
 • - Masaryk o něm prohlásil, že to je první světový Čech v nové době
 • - vystudoval filosofii a teologii
 • - dva roky působil v Olomouci na Hradisku jako ředitel kněžského semináře („Modrý Abé“)
 • - vychovatelem hraběte Nostice, vážili si ho tak, že ho platili až do smrti
 • - zjišťoval pravdu bez ohledu na to, jestli je příjemná či nikoliv
 • - psal latinsky, německy a až na konci svého života česky
 • - něvěřil a pochyboval o zdaru NO,ale přesto měl pro NO velký význam
 • - pochyboval o pravosti rukopisů (KV, ZH)
 • - pokusil se o ustálení spisovného jazyka

Jazykovědné dílo:
"Podrobná mluvnice češtiny"
 • - první česká vědecká mluvnice, ale je napsána německy
„Německo-český slovník“
 • - 2 díly

Lit. historie:
„Dějiny české řeči a literatury“
 • - psány německy
 • - oslavuje zde období veleslavínské češtiny
 • - zachycuje dobu Rudolfa a nazývá ji dobou zlatou
 • - kladně zde hodnotí význam Husa a Komenského
 • - učebnice + čítanka

Slavistika:(věda zabývající se slovanskými národy)
„Základy jazyka staroslověnského“
 • - psána latinsky
 • - první vědecká mluvnice staroslověnštiny

Položil základy:
 • novočeského spisovného jazyka
 • české moderní vědy
 • slavistiky
 • obrozeneckého hnutí a literatury

2. Historie


 • 1774 vzniká soukromá společnost NAUK
 • 1818 založeno české muzeum

Gelazius Dobner(1719-1790)
 • - kněz, psal latinsky a německy
 • - odhalil nespolehlivost a nepřesnost Hájkovy „České kroniky“ a píše k ní rozsáhlý komentář a odstraňuje protireformační předsudky o Husovi a husitství

František Martin Pelcl(1731-1801)
 • - první profesor českého jazyka na Karlově univerzitě
 • - z počátku psal německy, pak jen česky
„Nová kronika česká“
 • - chtěl jí nahradit Hájkovu kroniku s pravdivými údaji

3. Noviny


Václav Matěj Kramerius(1753-1808)
 • - první český novinář
 • - vydával Schäufeldské pražské noviny v roce 1786
 • - po třech letech je přejmenoval na Pražské poštovské noviny a po dvou letech je opět přejmenoval na Krameriovy Císařsko-Královské vlastenecké noviny
 • - psal zde o politických událostech u nás i v zahraničí, rady pro zemědělce, kulturní zprávy (knihy, divadlo)
 • - byl jeden z těch, kteří založili české knihkupectví a vydavatelství "Česká Expedice" – české vlastenecké centrum, vydával zde starší české knihy, např. 1.-„O meluzíně“, „O Enšpíglovi“

4. Počátky novočeského básnictví


Václav Thám(1765-1816)
 • - spisovatel a herec
"Básně v řeči vázané"
 • - veršovaný sborník, jsou zde básně od starších českých autorů
 • - chce tím dokázat vyspělost české poezie v minulosti

Antonín Jaroslav Puchmajer(1769-1820)
 • - napsal pět almanachů
 • - založil 1. básnickou školu
"Sebrání básní a zpěvů"
 • - obsahovali básně milostné, epigramy i básně naučného rozsahu
 • - dal dohromady několik básníků a vzniká tak první novočeská básnická škola
 • - ódy, bajky, eposy, program vlastenecký
 • - „Óda na Jana Žižku z Trocnova“ – oslava husitského hrdiny jako vlastence

5. Divadlo


 • velmi důležitá byla působnost mluveného slova
 • úkoly divadla:
  • kulturní obohacení člověka
  • mluvené české slovo
  • vychovávat české herce
  • vytvořit české hry
  • zajišťovat pravidelná česká představení
 • první divadlo 1738 - „V Kotcích“ – hrálo se pouze německy
 • dále 1783 - „Stavovské divadlo“ - česky jen výjmečně
 • „Bouda“ - 1786-1789
  • vzniká na koňském trhu (nynější Václavské náměstí)
  • stala se základem českého divadla
  • hráli se zde:
   • překlady klasiků (Moliere, Shakespeare)
   • vlastenecké hry – Václav Thám („Kníže Honzík“ – něm. hra přeložená do češtiny, „Břetislav a Jitka“ – únos z kláštera)
   • veselohry – Prokop Šedivý („Masné krámy“, „Pražští sládci“)

Václav Kliment Klicpera(1792-1859)
 • - snažil se vytvořit českou veselohru ze současného života, ale i s vlasteneckou tématikou
„Divotvorný klobouk“
„Rohovín Čtverrohy“
„Hadrián z Římsu“ - parodie
„Točník“ - s pohádkovými prvky


Období


Kapitola


Statistika návštěv