Česká lit. 60. a 70. let 19. stol.


 • 1848 - neúspěšná revoluce
 • období útlumu a stagnace
 • nastupuje Bachův absolutismus
 • s Bachem přichází velká cenzura
 • rozmáhá se udavačství a donášení
 • ke zlomu dochází v říjnu 1860 - vychází tzv. Říjnový diplom v němž se zříká císař absolutismu a zřizuje konstituci
 • začíná hospodářský vzestup českého měšťanstva
 • politická národní situace se rozdělila na 2 skupiny:
  • Staročeši - Palacký, Riegr
  • Mladočeši - Sladkovský, Grégr
 • v této době dochází k rozkvětu kultury
 • vznikají různé spolky:
  • Sokol - zakladatel Miroslav Tyrš - tělovýchovná spolek
  • Hlahol - pěvecký spolek
  • Umělecká beseda - centrum všech umělců
 • 1862 - otevřeno Prozatimní divadlo
 • 1868 - položen základní kámen k Národnímu divadlu
 • 1881 - Národní divadlo dostavěno, poté vyhořelo - vzniká sbírka "Národ sobě"
 • hudebníci: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák
 • začala se posouvat generace Národního obrození
 • Národní divadlo otevřeno v roce 1883 a vždy bylo otevřeno operou "Libuše"


Malířství:
 • Josef Mánes
  • kreslil hlavně portréty a krajiny
  • podílel se na výzdobě ND
 • F. Ženíšek - strop ND
 • Karel Purkyně - obraz "Kovář Jech"
 • Mikoláš Aleš - nakreslil cyklus "Má vlast"
 • Vojtěch Hymnus - nakreslil oponu ND


Architektura:
 • v této době se dostavuje Pražský hrad
 • nově vzniká ND
 • také vzniká Rudolfium (hraje zde česká filharmonie)
 • dostavěno Národní muzeum


Sochařství:
 • Josef Václav Myslbek - socha sv. Václava
 • Josef Žítek - architekt ND


Hudba:
 • Bedřich Smetana - stál u zrodu české národní opery - "Libuše" "Dalibor" "Čertova stěna" "Hubička" ,také symfonický cyklus "Má vlast"
 • Antonín Dvořák - opera "Rusalka" - libreto napsal Josef Kvapil, symfonie "Z nového světa"
 • Zdeněk Fibich - napsal melodram "Hippodamie" (podle J.Vrchlického) a "Vodník" (podle K.J.Erbena)

Májovci


 • 1858 - vzniká almanach Máj, kolem tohoto almanachu se sdružila lit. skupina, která se programově přihlásila k Máchovi a jeho dílu
 • v jeho díle viděla rozpor mezi velkými ideály a možností je uskutečnit
 • redaktorem almanachu Máj byl Josef Barák


Program Májovců:
 • - snaha o odvrácení od minulosti k přítomnosti
 • - odvrácení se od fantazie ke skutečnosti a od výjimečnosti ke všednosti
 • - svou tvorbou bojovali proti sociálnímu a národnímu útisku
 • - snažili se o zobrazení skutečnosti
 • - snažili se povznést českou literaturu na světovou úroveň
 • - snažili se zachytit všední pojmy života
 • - snažili se zachytit život nižších vrstev
 • - objevují se zde nové útvary jako například fejeton, romaneto či společenský román


Hlavní představitelé:


Období


Kapitola


Autoři


Statistika návštěv