Realismus v České próze a dramatu


 • vrcholí společenská a politická krize
 • 1882 - UK rozdělena na českou a německou
 • v čele českých stojí T.G.Masaryk, který vytyčuje program realismu v politice a vědě
  • - T.G.M. poukazuje na nepravost rukopisů, zabýval se i studiem dějin
  • - píše studii "Česká otázka" - různé pohledy na různá období v české historii
  • - T.G.M. se zabýval osobnostmi ("Jan Hus", "Karel Havlíček")
  • - "Rusko a Evropa" - zabýval se studiem ruských poměrů a literatury
  • - 28.10.1918 - T.G.M. - 1. prezident ČSR
činnost mladé generace v tomto období
 • snaha o zvýšení úrovně vědeckých oborů - např.: "Ottův slovník naučný" - 28 svazků + 12 svazků dodatků
 • 1890 - založena Česká Akademie Věd
 • vychází časopis Čas (redaktorem Jan Herben) - provozoval v tomto časopise realismus
 • Jan Gebauer
  • vynikající jazykovědec
  • "Historická mluvnice"
  • "Staročeský slovník"
 • Jaroslav Vlček
  • zakladatel literární historie
  • "Dějiny české literatury"

Kritický realismus v České literatuře


Historická próza
 • výchovné národní témata
 • historická věrnost

Patří sem:
Venkovská próza
 • navazuje na bohatou tradici – Němcovou, Hálka, Světlou
 • snaží se vystihnout specifické rysy národních povah
 • považuje venkovského člověka za mravně vyššího
 • snaha zachytit novodobou vesnici
 • má regionální charakter (specializace autora na kraj)
 • využívá nářečí

Patří sem:
Naturalismus v české próze

Patří sem:
Realistické drama

Patří sem:


Období


Kapitola


Autor


Statistika návštěv