Česká lit. 70. a 80. let 19. stol.


Ruchovci (škola národní)
  • seskupují se kolem almanachu Ruch, který byl vydán na oslavu položení zákl. kamene ND
  • navazovali na myšlenky NO (hlavně vlastenectví, slovanské cítění a lidová slovesnost)
Patří sem:
Lumírovci (škola kosmopolitní - celosvětová)
  • sdružili se kolem časopisu Lumír
  • snažili se povznést českou literaturu na světovou úroveň
  • překládali významná světová díla
  • prosazovali svobodu umělecké tvorby
  • soustředili se na románskou(Vrchlický) a anglosaskou literaturu
Patří sem:
- na konci 80. let došli k závěru, že mohou existovat vedle sebe a čtenář má právo výběru


Období


Kapitola


Autor


Statistika návštěv