Český romantismus


Karel Hynek Mácha (1810-1836)

 • - nejvýznamnější básník romantismu
 • - zakladatel moderní české poezie
 • - narodil se v Praze na Malé straně
 • - vystudoval filozofickou fakultu a práva
 • - velice rád cestoval - především pěšky
 • - ochotník v divadle U Kajetánů - zde se seznamuje s Lori Šomkovou
 • - čekají spolu dítě - syn Ludvík
 • - po jeho narození plánují svatbu, ale v den svatby umírá na zápal plic
 • - první své básnické pokusy píše v němčině až potom česky
"V svět jsem vstoupil"
"Noc"
 • - odpor k poměrům doby
 • - pocit osamělosti, pesimismus a zklamání
 • - protiklady
  • snu a skutečnosti
  • krásy a ošklivosti
  • života a smrti
 • - touha po lepším životě
"Máj"
 • - lyricko-epická báseň
 • - vlastním vydáním
 • - tragický příběh milenců Jarmily a Viléma
 • - Vilém zjišťuje, že jeho dívka byla dříve než ji poznal svedena a jejího svůdce zabije
 • - Teprve později se dozvídá, že tímto svůdcem byl jeho otec, kterého v dětství nepoznal
 • - Vilém ve vězení čeká na popravu
 • - Jarmila končí v jezeru a Vilém popraven
 • - v závěru vstupuje na scénu sám autor a dozvídá se smutný příběh Jarmily a Viléma
 • - končí politováním: Hynku!-Viléme!!-Jarmilo!!!
 • - ukazuje, že jedinou jistotou ve vší beznaději zůstává země (vlast)
 • - Máj má kompoziční výstavbu dramatiční skladby
 • - má 3 zpěvy + epilog (4. zpěv) + 2 mezihry (intermezza)
  • 1. Zpěv
   • obraz májové přírody
   • motiv lásky
   • první tragédie
  • 2. Zpěv
   • znázornění času
   • ukazuje zde věčnost přírody do kontrastu s dobou do popravy zločince Viléma
  • 3. Zpěv
   • vrchol celé skladby
   • kontrasty - krása přírody x lidský osud
   • vyznání lásky k české(rodné) zemi
   • vzpomíná na dětství
  • 4. Zpěv
   • epilog - dochází ke ztotožnění básníka s hrdinou a poutníkem
   • končí zvoláním: Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
   • uvažuje nad tragikou lidského osudu
  • 1.mezihra
   • znázorňuje půlnoční popraviště
  • 2. mezihra
   • obraz horské přírody
 • Prvky máje:
  • Metafora - bledá tvář luny
  • Personifikace - o lásce šeptal tichý mech
  • Kontrasty - život x smrt, tma x světlo
  • Oxmóron - zbortěné harfy tón
  • Gradace - Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
  • Zvukomalba - Ten šepce tiše - tíš a tíš
  • Básn. přivlastek - Za růžového večera
"Cikán"
 • - román
 • - tématicky podobný Máji
 • - řeší zde složité mezilidské vztahy a zabývá se životem vyděděnců
"Obrazy z života mého"
 • - původně to měl být soubor povídek, ale dokončil pouze 2
"Večer na Bezdězu"
"Márinka"
 • - hl. postavou je zde sám Mácha a jeho velká láska Márinka Štichová
 • - jednoho srpnového dne předává Máchovi vzkaz otec Márinky, aby ji navštívil, Mácha tak učiní a ihned se do ní zamiluje. Márinka je však smrtelně nemocná a Mácha při svém odjezdu za nemocným přítelem již tuší, že zemře. Poté její ote umírá žalem a Mácha se v den pohřbu Márinky vrací.
 • - Podává zde obraz pražské chudiny
 • - protiklad - Márinka - ideál krásy x prostředí chudiny
"Kat"
 • - zde zamýšlel vytvořit 4-dílný historický román, kde měly být jednotlivé díly nazvány podle českých hradů, na kterých se měl odehrávat děj
 • - Křivoklát, Valdek, Karlštejn, Vyšehrad
 • - stačil však dokončit pouze první díl Křivoklát - Václav IV. a jeho kat - tragika lidských osudů


Období


Kapitola


Statistika návštěv