Evropský romantismus


Anglie

George Gordon Byron (1788-1824)

 • svou tvorbou ovlivnil vývoj romantismu v mnohých evropských zemích
 • pocházel z bohaté aristokratické rodiny, vlastnil titul lord
 • s aristokratickým prostředím a se svou rodinou se však rozešel a většinu svého života strávil v cizině
 • cestoval po všech zemích Evropy, nejvíce si oblíbil Řecko
 • zde také zemřel na morovou nákazu, když pomáhal Řekům v boji za svobodu proti Turkům
 • položil základ lyricko-epické povídce = Byronská povídka - děj je jen naznačn a není dokončen
 • také vytvořil základ básnického dramatu
 • Byronismus(světabol) - spor hl. hrdiny se světem, osamocený boj člověka za svobodu proti tyranům
"Childe Haroldova pouť"
 • - hlavní postava (Childe) má autobiografické prvky
 • - rozchází se se svou společenskou vrstvou a vydává se na cestu po Evropě
 • - "Ó krásné Řecko"
„Džaur“, „Korzár“, „Lara“
 • - hledá skutečné, nenarušené hodnoty
„Manfréd“, „Kain“
 • - básnické drama

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

 • - od svého mládí odmítal všechny autority, byl zaníceným hlasatelem revolučních ideálů - svoboda, volnost, bratrství, rovnost
 • - zakladatel titanismu = hrdý vzdor proti osudu a moci
"Odpoutaný Prometheus"
 • - vrchol jeho díla
 • - na motivy antického mýtu
 • - o hrdinovi, který se vzepřel bohům a přinesl lidem oheň, postavil proti sobě lidskost (Prométheus) a božskou tyranii (Jupiter)
„Óda na západní vítr“
 • - velebí zde krásu přírody, projevují se zde prchavé a pesimistické nálady

Walter Scott (1771-1832)

 • - sběratel skotských lidových balad
 • - zakladatel historického románu a historické povídky
"Ivanhoe"
 • - Ivanhoe vstupuje do děje jako utajený poutník, vyhrává rytířský turnaj, ale je zraněn, ošetřuje ho židovka Rebeka, poté se Ivanhoe jede utkat s templářem, aby zachránil židovku, která je prohlášena za čarodějnici a má být upálena, král Richard se vrací k moci a Ivanhoe si bere Rebeku. Objevuje se zde i Robin Hood.
 • - děj se odehrává ve 12. století, ve středověké Anglii, za doby Richarda Lvího Srdce, hlavním znakem je napětí, milostná tématika a rytířské souboje
„Waverly“
 • - vydal anonymně
 • - píše o povstání z roku 1745 ve Skotsku
„Kenilworth“
 • - historický román z období anglické královny Alžběty

Německo

Novalis (1772-1801)

(Fridrich Leopold von Hardenberg)
 • - nejznámější představitel německého romantismu
 • - ve své básnické tvorbě spojuje legendu s mýtem a pohádkou
 • - skutečný a neskutečný svět
"Hymny noci"
 • - básnické sbírky, objevují se zde motivy ztracené lásky
 • - zabývá se otázkou smrti, oslavuje pannu Marii
"Heinrich von Offterdingen"
 • - nedokončený román
 • - středověký potulný básník v něm hledá modrý květ, který je symbolem smyslu života a poezie
 • - podle tohoto motivu se celý proud romantické literatury v Německu nazývá literatura modrého květu
Heinrich Heine(1770-1843)

 • - největší německý lyrik 19. století
 • - v jeho tvorbě se setkáváme s tématy germánských a židovských pověstí, ale i s tématy současnými
 • - zpočátku psal milostnou poezii
 • - později dospívá až k ironii a sebeironii
"Kniha písní"
 • - lyrická sbírka, má 5 částí
 • např."Lorelei"
 • - lyricko-epická báseň, vychází z mýtu Odyssea, kdy chlapci ze člunu sledují krásnou dívku Lorelei a narazí do skály
bratři Grimmové(Jakub, Vilém)

 • - vydali proslulý soubor německých lidových pohádek


Francie


Alfred de Musset(1810-1857)

 • - básník, prozaik a dramatik
 • - jeho jediným tématem byla láska
"Zpověď dítěte svého věku"
 • - autobiografický generační román
 • - vyjadřuje zde pocity beznaděje a líčí nešťastnou lásku
"S láskou nejsou žádné žerty"
 • - drama, kde se optimisticky dívá na zamilovanost a lásku

Viktor Hugo(1802-1875)

 • - jeho tvorba představuje počátek fr. Romantismu a zároveň i jeho vrchol
 • - básník, dramatik a prozaik
"Legenda věků"
 • - básnický cyklus, 3 díly, vrchol jeho básnické tvorby
 • - zobrazil zde vývoj lidstva, chtěl ukázat, jak věda a pokrok vyvádějí lidstvo z temnot ke světlu
 • - věří v lepší budoucnost lidstva
 • - tímto dílem inspiroval Jaroslava Vrchlického - "Zlomky epopeje" a Svatopluka Machara - "Svědomím věků"
"Bídníci"
 • - jeho nejznámější román
"Chrám Matky boží v Paříži"
 • - Celý příběh se odhrává v ulicích Paříže za vlády Ludvíka XI. A vše se točí hlavně kolem dvou hlavních hrdinů Quasimoda a Esmeraldy. On je vychováván knězem Frollem z Chrámu Matky Boží. Frollo miluje Esmeraldu a Quasimodo je za svou výchovu vděčný a unáší pro něj Esmeraldu. Ale je chycen velitelem strážem a Esmeralda se do něj zamiluje. Esmeralda je obviněna z vraždy velitele stráže. V den popravy Esmeraldy ji Quasimodo zachraňuje a ukrývá ji v Chrámu. Dává jí najevo, že ji miluje i když ví, že jeho láska nemůže být opětována. Frollo a Esmeralda bojuje, ale marně. Ona volí raději šibenici než jeho lásku. Po smrti Esmeraldy Quasimodo záhadně zmizí a až později je nalezen v hrobce Esmeraldy.
"Dělníci moře"
 • - o hrdinství prostého rybáře, napsal jej v exilu, kde strávil 20let
"Devadesát tři"
 • - román z Velké francouzské buržoazní revoluce
"Ruy Blas"
 • - drama, líčí lásku královny a sluhy

Stendhal(1783-1842)
(Henri Beyle)

 • - hrdinové jeho románů jsou ctižádostiví a vášniví lidé
 • - dostávají se do konfliktu s dobou
 • - často se přizpůsobují pravidlům společnosti a stávají se z nich pokrytci a pokud se nepřizpůsobí, umírají
"Kartouza parmská"(Věznice parmská)

 • - historický román, zachycuje příběh šlechtice Fabricia, který utíká z domova, je plný ideálů, rozčarování mu přinese Napoleonova porážka u Waterloo, která je autorem mistrně vylíčena, po ní se vrací zpět do Itálie
 • - stává se církevním hodnostářem, při náhodném dobrodružství zabíjí člověka a je uvězněn v parmské věznici
 • - zamiluje se do dcery majitele věznice, podaří se mu uprchnout, ale když se shledává se svou milou, je provdaná a on odchází do kláštera
"Červený a černý"
 • - armáda (červená) × kněžský seminář (černá)
 • - příběh se odehrává ve Francii, za doby Napoleona
 • - hl. postavy - Julián Sorel, paní de Rēneal, Matylda
 • - Jde o příběh ctižádostivého mladíka Juliana Sorela, který dostává příležitost pracovat jako vychovatel u starosty města, zamiluje se však do jeho ženy, ta lásku opětuje avšak jejich vztah je odhalen udáním. Julian je proto nucen opustit město a dostává protekční místo v kněžském semiináři. Odtud je však za své chování vyloučen a získává místo u markýze jako sekretář. Zde se zamiluje do jeho dcery Matyldy, ta si však není jistá láskou k němu, po dvou měsících ale dochází ke změně, Matylda si ho chce vzít. Otec je zpočátku proti ale nakonec svatbu povolí. Dopis od paní deRenal zmaří svatbu. Julián se chce pomstít a postřelí paní deRenal v domnění, že ji zabil se odchází udat. U soudu si Julián svou závěrečnou smrtí podepíše ortel smrti.

Alexander Dumas starší(1802-1870)

 • - romanopisec a dramatik
 • - napsal přes 80 dobrodružných romantických románů s převážně historickou tématikou
 • - historické údaje nebyly úplně přesné, ale přesto si získali velkou oblibu
 • - čerpá z období Ludvíka XIII až Ludvíka XVI
 • - všímá si také velké francouzské buržoázní revoluce
 • - příběhy jak z dvora, tak i mezi prostým lidem
"Tři mušketýři"
"Muž se železnou maskou"
"Hrabě Monte Cristo"
"Paměti lékařovy"
"Černý tulipán"


Alexander Dumas mladší(1824–1895)

 • - nemanželský syn
"Dáma s kaméliemi"
 • - román o mladé kurtyzáně a o jejich živ. výhrách i prohrách

Rusko

Alexander Sergejevič Puškin (1799-1837)

 • - prozaik, básník, dramatik
 • - za svou počáteční tvorbu byl poslán do vyhnanství
 • - do Petrohradu se mohl vrátit po několika letech, ale byl stále pod policejním dohledem
 • - jako pravý romantik byl zabit v souboji
"Kavkazský zajatec"
"Bachčisarajská fontána"
"Cikáni"
 • - knihy napsány pod silným Byronským vlivem
"Evžen Oněgin"
 • - hl. post.: Taťána a Olga, Vladimír Lenskij
 • - veršovaný román
 • - Evžen Oněgin ztrácí smysl života, protože má vše po čem touží. Po smrti svého strýce se přestěhuje na jeho statek, kde se seznamuje s Taťánou, ta se do něj zamiluje, on však lásku neopětuje a flirtuje s její sestrou Olgou - Lenskij ho za to vyzývá na souboj. Oněgin Lenského zabíjí a odjíždí z této vesnice do Moskvy. Taťána také odjíždí do Moskvy. kde se seznamuje s generálem a stává se jeho manželkou, na plese se setkává s Oněginem který ji chce získat pro sebe ale Taťána, i když jí Oněgin není lhostejný, zůstává věrná svému manželovi
"Kapitánská dcerka"

"Piková dáma"
 • - vypráví příběh důstojníka a inženýra Heřmana, který je posedlý touhou zmocnit se tajemství karet, které vyhrávají. Do tohoto tajemství je zasvěcena stará hraběnka a Heřman proto nadbíhá její schovance a vetře se do domu hraběnky. Po hraběnce násilně vymáhá toto tajemství a stará žena umírá a tajemství mu vyjeví až ve snu a jde o karty 3, 7 a Eso - Heřman využívá tajmeství a na sázkách vydělává spoustu peněz a při poslední sázce se mu místo Esa objeví Piková dáma, Heřman prohraje a zešílí
"Boris Godunov"
 • - zpracovává historické události z přelomu 16. a 17. století

Michail Jurjevič Lermontov (1814-1841)

 • - prozaik, básník, dramatik
 • - jeho dílem vrcholil ruský revoluční romantismus
 • - zemřel jako Puškin - předčasně v souboji
 • - hl. myšlenka díla: "Zlo se rodí z bezmocnosti dobra"
"Démon"
 • - jeho nejznámější básnická poema
 • - řeší problém dobra a zla, démon je zavržen bohem pro vzpouru a je odsouzen k věčné samotě, touží po lásce kněžny Tamary, v den její svatby způsobí smrt jejího snoubence, Tamara odchází do kláštera ale nemůže žít bez lásky, stává se démonovou milenkou, ale jeho láska ji zabíjí a on tak ztrácí naději na vysvobození z prokletí
"Hrdina naší doby"
 • - hl. hrdina Pečorin – mladý aristokrat, který hledá smysl života

Polsko

Adam Mickiewicz (1798-1855)

"Pan Tadeáš"
 • - epos o nepřátelství dvou zemanských rodů, které smíří až láska mladých příslušníků rodu – Zatekše a Zoški
"Konrád Wallenrod"
 • - básnická povídka, základní téma – národně-osvobozený boj pohanské Litvy proti křižákům

Maďarsko

Sandor Petőfi (1785-1872)

 • - zpočátku psal pouze milostnou poezii, později vlasteneckou a revoluční
"Apoštol"
 • - epická báseň, nese autobiografické prvky

Itálie


Giacomo Leopardi(1798-1837)

"Zpěvy"
 • - zachycuje zde osamělost člověka, necitelnost přírody a bolest života

Alessandro Manzoni(1823-1849)

"Snoubenci"
 • - romantický román, hl. hrdinové – 2 mladí lidé z venkova
 • - hl. téma – nešťastná láska

Amerika


Edgar Allan Poe (1809-1849)

 • - básník a prozaik
 • - zakladatel americké novely, detektivky a hororu
 • - ve své poezii vyjadřoval touhu po kráse, často spjatou s úzkostí ze života, smrti a vesmírného prázdna
"Havran"
 • - rozsáhlá baladická báseň - 108 veršů
 • - hlavním tématem je žal a zoufalství básníka na mrtvou milenkou Lenorou
 • - hlavní symbol básně je havran, sedící na bystě Pallas Athény - havran smbolem smrti
 • - celá skladba vrcholí motivem vítězící smrti nad láskou
 • - havran v dialogu s básníkem na každou otázku odpovídá: "Never more" (nikdy více)
 • - krása a láska x úzkost ze života, smrt
 • - v básni je pochmurná a tajemná nálada, neustále graduje
"Jáma a kyvadlo"
 • - hl. postavou je neznámý muž, odsouzený ke smrti, je vsazen do temné kobky s nástrahami, které ho mají zabít – hluboká jáma uprostřed cely, kyvadlo a rozpálené stěny cely, postupně uniká všem nástrahám a nakonec je zachráněn francouzskou armádou
"Vraždy v ulici Morgue"
"Maska červené smrti"
"Černý kocour"


Období


Kapitola


Statistika návštěv