Orientální literatura


 • literatura starých asijských států
 • čínská, indická, arabská, perská
 • počátek středověku 476-1492

Arabská lit.

(7. stol.)
 • vedle křesťanství získal také vliv Islám
 • vznikl na arabském poloostrově
 • Islám
  • vychází z křesťanského a židovského náboženství
  • stvožitelem světa, vládcem a soudcem všech je jediný bůh a to Alláh
  • kniha Korán (přednášení) - v arabštině
  • muslimové věří, že ho Mohamedovi zjevil bůh prostřednictvím archanděla Gabriela
  • Mohamed - zakladatel Islámu v Mecce

"Tisíc a jedna noc"
 • příběhy, které vypráví dívka Šahrazád králi Šáhrijárovi, který byl zničen nevěrou své manželky a mstí se ženám a to tak, že je nechává popravit po noci kterou s nimi strávil.
 • Šahrazád se ke králi vydala dobrovolně místo své sestry a svým vypravěčským uměním nakonec královo smutné srdce vyléčí.

Indie

"Kálidása"
 • drama "Šakuntala"
 • báseň "Oblak poslem lásky"

Persie

"Nízámí"
 • rytířský epos "Sedm obrazů"

Čína

"Li Po"
 • verše o víně, přátelství, volnosti, přírodě

"Tu Fu"
 • soc. kritik, válečné hrůzy, hladomor

Vypravěčský román
 • 10-12. stol.
 • o historii, zázracích, kriminální a milostné příběhy


Období


Kapitola


Statistika návštěv