Počátky českého písemnictví


  • České písemnictví se vyvíjelo od pol. 9.stol až do poč. 15.stol
  • patří k nejstarším literaturám v Evropě
  • Jazyky: staroslověnština, latina, později čeština
  • úplně první texty byly ve staroslověnštině
V tomto období procházela následujícími fázemi:


Období


Kapitola


Fáze


Statistika návštěv