Písemnictví staroslověnské


 • - první díla vytvářeli cizinci, které pozval kníže Rastislav na Velkou Moravu. Požádal o ně byzantského císaře Michala III., který posílá dva misionáře neboli věrozvěsty, kteří by mu pomohli upevnit křesťanskou víru v naší zemi.
 • - v r.863 přichází na Velkou moravu Konstantin a Metoděj.
 • Konstantin se zabýval zkoumáním jazyků - "filozof"
 • Metoděj - organizátor, diplomat
 • - přišli ze Soluně
 • - přinesli staroslověnštinu(dále jen ss) - první kulturní jazyk
 • - literatura, písmo Hlaholice (odvozena od malých písmen řecké abecedy), Cyrilice (základ azbuky)

 • Význam:
  • Náboženský - šíření křesťanství ve ss
  • Literární - vznik ss literatury, písmo
  • Politický - hráz proti francké expanzi- nejstarší dochované texty mají náboženský význam a jsou psány ve ss:
"Proglas"
(Předzpěv)
 • - autorem je Konstantin
 • - veršovaná předmluva k Evangeliu
 • - je zde zdůrazňováno právo člověka na bohoslužby v mateřském jazyce
 • - nejstarší dochovaná slovanská báseň

"Život Konstantinův"
"Život Metodějův"
- dříve společně jako "Panonské legendy"
 • - prozaické práce, které napsali jejich žáci
 • - obhajují zde jejich živ. dílo proti moravským kněžím, kteří nesouhlasili s novým křesťanstvím

"Kyjevské listy"
 • - jsou psány hlaholicí
 • - zlomek misálu - tzn. mešní knihy - text, který se četl při mši

"Paterik"
(Knihy otců)
 • - vyprávění o proslulých mniších a poustevnících


Právnická literatura:

"Zákon sudnyj ljudem"
 • - právnické laické texty
 • - soupis právních norem na Velké Moravě

"Nomokánon"
 • - právnické texty
 • - církevní předpisy
 • - autorem pravděpodobně Metoděj


Metodějovi žáci uchovávají ss v sázavském klášteře do 11. stol., protože po jeho smrti je ss zakázanáObdobí


Kapitola


Fáze


Díla


Statistika návštěv