Vznik českého písemnictví


 • - přelom 13. - 14. stol.
 • - vrchol feudalismu
 • - vládnou poslední Přemyslovci a Lucemburkové
 • - dochází k demokratizaci, laicizaci a počeštění literatury
 • - autory jsou nejen kněží ale i šlechta

- začíná pronikat tzv. glosy - poznámkami, vpisky na okraji latinských knih

2. česká duchovní píseň (12.-13.stol.) - "Svatý Václave"
 • - zobrazuje sv. Václava jako vévodu a ochránce českých zemí
 • - skládá se ze 3 slok
 • - chorál českého lidu

Žánry:
 • - duchovní lyrika a epika
 • - světská lyrika a epika
 • - staročeské drama
 • - zábavná a odborná próza
 • - rozvíjejí se i veršované i prozaické útvary

"Alexandreida"
 • - psána česky
 • - autorem neznámý šlechtic
 • - veršovaný epos, který opěvuje postavu Alexandra Velikého - krále makedonského, který byl v té době ideálem panovníka
 • - předlohou byly latinské a německé texty

"Dalimilova kronika"
 • - poč. 14. stol.
 • - nejstarší česky psaná veršovaná kronika
 • - autorem je neznámý šlechtic
 • - od nejstarší doby až do r. 1314
 • - má typický vlastenecký ráz
 • - 2x přeložena do němčiny
 • - útržky přeloženy do latiny

Lit. doby Karlovy

 • - 2. pol. 14. stol.
 • - velký rozmach českého státu
 • - Praha má styky s celou Evropou a soustřeďuje se v ní

1344 - pražské biskupství -> arcibiskupství
1.arcibiskup - Arnošt z Pardubic 1348 - založena Karlova Univerzita (Pražská)

- za vlády Karla IV. došlo k obohacení Prahy o nové památky a Praha je rozšířena o novou čtvrť - Nové město


- napsal svůj vlastní životopis
"Vita Caroli"
(Život Karlův) - latinsky

 • - popisuje i svůj příjezd do českých zemí
 • - v té době vůbec neuměl česky
 • - naše země byla zpustošena
 • - vládl mnoha jazyky

"Legenda o sv. Prokopu"
 • - 1. pol. 14. stol.
 • - zakladatel Sázavského kláštera
 • - popisuje celý jeho život až po smrt

"Legenda o sv. Kateřině"
 • - ve 14. stol. n.l. v Alexandrii
 • - nesmírně krásna dívka, která odmítá všechny nápadníky
 • - ve snu se setkává s Ježíšem, přijímá křesťanskou víru a zasvětí tomu svůj život
 • - čelí nátlaku pohanského císaře, který ji chce pro svého syna a hrdinně snáší i krutá mučení

Drama

 • - do liturgických her začínají pronikat postupně světské prvky a s nimi i čeština
 • - zdramatizované příběhy byly i zpívány a hrány při náboženských obřadech
 • - představují se např. "Velikonoční hry", "Hry tří Marií" a

"Mastičkář"
 • - obsahuje také velikonoční téma
 • - tři dívky chtějí mastmi balzamovat Kristovo tělo a tyto masti si jdou koupit na tržiště a tato hra podává obraz středověkého tržiště s podobnými šarlatány, kteří nabízejí různé léky
 • - tato hra měla přinést zábavu, nejdříve se hrála v kostelích, později byl vykázány, protože se ve hrách začalo objevovat mnoho světských a satirických prvků

Zábavná próza


"Tristam a Isolda"
- rytířský epos

"Mandevilův cestopis"
- popisuje smyšlenou cestu do východních krajů

"Trojánská kronika"
 • - pojednává o Trojské válce
 • - 1. tištěná česká kniha 1468
 • - vynález knihtisku 1450 - Jan Gutenberg
 • - knihy vytišténé do roku 1500 - prvotisky

Výchovné a satirické básnictví

- 1. pol. 14. stol.

"Hradecký rukopis"
 • - autoři neznámí
 • - poprvé zde zazněla kritika světských nedostatků
 • - kniha je rozdělena na 3 části - 2 satiry a bajku:
  • - satira "Desatero kázanie božie" - veršované kázání, které útočilo na hříšníky
  • - satira "Satiry o řemeslnících a konšelích" - zde je kritizováno okrádání lidí a nepoctivost obchodníků, např. řezník, který zapouštěl do masa vodu, zaměňoval různé druhy masa apod.
  • - bajka "O lišce a džbánu" - poučení, že i chytrák může na svou chytrost doplatit

Sociální satira


-snažila se napadat a zesměšňovat šlechtu a církev
"Píseň veselé chudiny"
- podává zde obraz života chudáků, kteří se se situací vyrovnávají s černým humorem

"Podkoní a žák"
- spor studenta a podkoního, kdo se má lépe, každý vychvaluje svůj stav a když jim dojdou argumenty vzplane rvačka

Smil Flaška z Pardubic
"Nova rada"
- alegorie,ve které zvířata radí nastupujícímu králi lvu, jak si má počínat
- má tady na mysli chudý lid a panovníka
"Tkadleček"
- spor mezi žalobcem tkadlečkem a zosobněným neštěstím, které tkadlečka připravilo o milou


Období


Kapitola


Fáze


Díla


Statistika návštěv