Období zápasu dvou kultur


období 10. - 11. stol.
 • - sílí vliv latinské kultury
 • - v 10. stol. žijí kultury vedle sebe a navzájem se ovlivňují
 • - v 11. stol. začíná latina vytlačovat ss
 • Staroslověnská díla

  • "Život knížete Václava"
   • - první ss legenda
   • - pochází z 10. stol.
   • - srozumitelná pro lidové vrsty - psána prostým stylem

  • "Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu"
   • - pochází z 11. stol.
   • - náročnějším stylem
   • - typická legenda se zázraky

  • "Pražské hlaholské zlomky"
   • - legendy
   • - dokazují, že časem došlo k počeštění ss
   • - patří sem: "Hospodine, pomiluj ny" - 10. stol., 1. česká duchovní píseň, která se dochovala v počeštěné podobě,


 • Latinská díla

  • "Kristiánova legenda"
   (aneb "Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily")
   • - Kristián byl synovec sv.Václava
   • - popisuje jejich život i zázraky
   • - také zaznamenáno působení Konstantina a Metoděje a počátky českého křesťanství


Kosmas

Kosmas

- (1045-1125)
 • - první kronikář
 • - patřil k nejpřednějším českým vzdělancům
 • - byl děkanem svatovítské kapituly a jako diplomat navštívil Uhry a Německo
 • - při psaní kroniky čerpal z bájesloví (mytologie), z vyprávění pamětníků a ze svých zážitků

Kosmas -
"Kronika česká"
(Chronica boemorum)
 • - 12. stol.
 • - líčí historii od nejstarších dob až do autorovi současnosti
 • - skládá se ze 3 knih
 • - má vlastenecký ráz
 • - straní se ke katolické církvi
 • - zachycuje úspěchy Přemyslovců ale chybí ze zmínka o ss období


Období


Kapitola


Fáze


Díla


Statistika návštěv