Česká poezie


 • 1. Proletářská poezie
  • - přibližuje se k dělnictvu, odsuzuje války a bojuje proti sociálnímu nátlaku a vykořisťování
  • - manifest napsal J. Wolker ve stati "Proletářské umění" - otištěna v časopise "Var" v roce 1922
  • - v duchu proletářské poezie tvořili J. Wolker, S.K.Neumann, K.Biebel, J.Seifert, J.Hora, J.Hořejší.
  • - významnou roli sehrála avantgardní skupina Devětsil, z počátku v ní byli proletářští básníci a později pouze poetisté. Byla založena v roce 1920 a až 1922 vyšel programový revoluční sborník Devětsil, vydávali měsíčník "ReD" (Revue Devětsilu) - zakladatelem byl K.Teige, J.Seifert, V.Vančura, poté přicházejí další: J.Wolker, V.Nezval, divadelníci E.F.Burian, J.Werich, J.Voskovec, Ježek.
  • - je to první skupina ve vývoji literatury, kde se spojují všechny umělecké proudy (výtvarníci, fotografové, herci, architekti, choreografové, spisovatelé apod.)

 • 2. Poetismus
  • - v roce 1924 publikuje K.Teige stať "Poetismus", ve které se rozchází s proletářským uměním a formuluje nový program poetismu
  • - píše, že poetismus je umění života, umění žíti a užívati si, že poetismus je strůjcem lidského štěstí, chce naučit člověka radovat se ze života, dále uvolnit jeho schopnosti a fantazii.
  • - první a poslední směr domácího původu vznikl od slova poezie = hra se slovy Představitelé: K.Teige, K.Biebel, J.Seifert, V.Vančura, V.Nezval

 • 3. Surrealismus
  • - V.Nezval roku 1934 založil skupinu, která navazovala na francouzský surrealismus, zdůrazňoval úlohu podvědomí, snu, psychického autonomismu, úlohu uvolněné fantazie a zdůrazňoval biologickou stránku člověka
  • - koncem 30. let se pod tlakem Mnichovské dohody (1938) básnická tvorba sjednocuje a zabývá se tématy o rodné zemi, domovu a tématem národní kultury.
Seznam autorů:


Období


Kapitola


Autoři


Statistika návštěv