Literární směry 1. pol. 20. století


 1. Vitalismus
 2. Civilismus
 3. Futurismus
 4. Expresionismus
 5. Kubismus
 6. Dadaismus
 7. Surrealismus
 8. Poetismus
 9. Existencionalismus
 10. Proletářská poezie a socialistický realismus

1. vitalismus

 • - oslava člověka
 • - radost ze života
 • - optimistický pohled do budoucnosti
Představitelé:
 • Fráňa Šrámek
 • Jiří Wolker
 • Karel Čapek

2. civilismus

 • - oslava moderní techniky a pokroku, moderní civilizace
Představitelé:
 • Stanislav Kostka Neumann
 • Walt Whitman
 • Emile Verhaeren

3. futurismus

 • - bojuje proti měšťactví a dosavadnímu umění
 • - prosazuje kult síly a činy
 • - obdivuje civilizaci a techniku
 • - snaží se osvobodit slovo z věty
 • - ruší interpunkci
 • - využívá onomatopoie (zvukomalba) a eufonie (libozvučnost)
Představitelé:
 • F. Marinetti
 • V. Majakovskij

4. expresionismus

(umění výrazu) expresio = výraz (z latiny)
 • - je protikladem impresionismu
 • - vyjadřuje obavu o osud člověka
 • - chápání reality zevnitř a ne zvenčí
 • - vyjadřuje duševní pocity jako je děs a hrůza
Malíři:
 • Vincent van Gogh
 • Gauguin [gogén]
Představitelé:
 • L.Blatný
 • Josef Čapek

5. kubismus

kubus = krychle (z latiny) Malíři:
 • Pablo Picasso
 • B. Kubišta
 • J. Čapek
Představitelé:
 • G.Apollinaire [apolinér]
 • V.Majakovskij

6. Dadaismus

dada = hračka
 • - vznikl ve Švýcarsku za 1. sv. války
 • - podstatou je odmítnutí všech hodnot, řádů a logiky a naopak si libuje v naprosté anarchii jak v životě, tak i v kultuře
 • - hlásá absolutní svobodu
 • - základem je náhoda a nesmyslnost
 • - vyjadřuje se proti válce
Představitelé:
 • Tristan Tzara - francouz rumunského původu

7. Surrealismus

 • - směr založený na snaze spontánně a bez rozumové kontroly vypovídat o tom, co se děje v lidském podvědomí
 • - vliv Freudovy psychoanalýzy
  it (ono) ego(já) superego
  podvědomí vědomí nadvědomí
  -pudy -poznání -svědomí
  - paměť
  - rozum
 • - snaží se o vyjádření bezprostředních subjektivních dojmů, fantazie a snu
 • - odmítá logiku v umění
 • - snaží se plně osvobodit fantazii
 • - odmítá rytmus, rým atd.
představitelé:
 • A. Breton - zakladatel
 • T. Tzara
 • V. Nezval - napsal manifest, založil surrealistickou skupinu - poprvé do tohoto směru zabrousil Apollianaire: "Když chtěl člověk napodobit chůzi, vyrobil kolo, které se vůbec nepodobá noze"

8. Poetismus

 • - výlučně český avangardní (pokrokový) směr
 • - vznikl u nás v polovině 20. let 20. století zakladatelem - K. Teige - napsal Manifest střediskem - skupina Decětsil - založena 1920
 • - kritici, výtvarníci, hudebníci, spisovatelé a dramatici
 • - vydávala 2 časopisy: ReD - Revue Devětsilu Pásmo
 • - poezie okamžiku
 • - soustřeďuje se na smyslové okouzlení, fantazii a chce vštěpovat životní optimismus
 • - snaží se naučit člověka umění žít
 • - odstraňuje interpunkci
 • - narušena logická stavba básně
Představitelé:
 • K.Teige
 • Jaroslav Seifert
 • Vítězslav Nezval
 • Konstantin Biebl
 • Vladislav Vančura - po roce 1934 vyúsťuje český poetismus v surrealismus

9. existencionalismus

existéns = bytí, jsoucno (z italštiny)
 • - vznikl po 1. sv. válce ve Francii a v Německu
 • - tento směr ukazuje obraz světa lidí, kteří trpí vnitřními pochybami
 • - ukazuje člověka, který pociťuje zoufalství, beznaděj a pocit hnusu a snaží se ho z těchto pocitů osvobodit a život chápe jako směřování ke smrti
Představitelé:
 • A. Camus [kamy]
 • P.Sartne
 • Franc Kavka

10. Proletářská poezie a socialistický realismus

 • - marxistické směry a literatura v těchto službách podává obraz o společenských rozporech
 • - projevuje zde sny o spravedlivější společnosti
 • - kolektivismus
 • - sblížení literatury s dělnickou třídou
Představitelé:
 • Jiří Wolker - napsal Manifest
 • Stanislav Kostka Neumann
 • Jaroslav Seifert
 • Konstantin Biebl


Období


Kapitola


Směry


Statistika návštěv